Duben 2018

30.duben 2018

30. dubna 2018 v 23:18 | Pavla G. Picková
...........Je správné dubnové počasí a dělá si s námi co umí. Jsou dny, kdy mohu krásně dělat na zahradě i na poli a jsou dny, kdy je mi zima a jsem bez energie - kterou si tudíž musím doplňovat a dny kdy je takové vedro, že si vychutnávám polední chládek v našem starém domě. Během měsíce jsem dodělala co třeba v přední zahradě - dokončila prořezávání a roubování jabloní, pohnojila slepičím zákvasem stromy i keře. Ke konci měsíce to tam už taťka posekal a posekanou trávu nastýláme pod stromy. V borůvkovém ďolíku se pěkně rozbíhají kanadské borůvky, co jsem je tam dala na podzim, systém zalévání ze sudu pod okapem funguje, jen by mělo víc pršet. Ještě že máme dobrou studnu s vydatným pramenem a tak můžeme doplňovat nejenom sudy, ale i konteinery, ze kterých je vedeno samozalévání na pole.
...........Na poli se zatím věnuji jahodám, které musím rozesadit, než začnou kvést. Papriky jsem vysela ve správném termínu a už je přesazuji do malého foliovníku. Zato rajčata se nemají k světu, budeme asi muset dokoupit sazenice a jak je znám, jen co to uděláme, vyrazí a budeme mít zase rajčatovou záplavu jako poslední dva roky.
..........Všechny ovocné stromy nádherně kvetou a slibují bohatou úrodu, jen aby zase nepřišly mrazy jako minulý rok. Zvláště rybízy, které neměly příležitost v celé šíři minulý rok, ty si to teď vynahrazují. Je tu spousta různé přírodní činnosti na celém pozemku, tak to střídám a snažím se dělat to co je zrovna nejvíc potřeba.
..........V Praze jsme udělali setkání našich mladých přátel, při příležitosti návštěvy hvězdárny na Petříně. Naše neteř Irenka je v klubu hvězdářů a tak nás tam provedla. Bylo tam docela dost lidí, hvězdárna je navštěvována a za nás tam byli: vedle Irenky - Jindřiška, Láďa a Radan K., Kája N., Eva A.,Hanka M., Karolína B., Tomáš K. a já. Poseděli jsme pak v hospůdce a domlouvali další akci - u nás na statku u příležitosti 30.4.t.r., stavění májky našimi hasiči ve vedlejší větší vesničce. Hodně z nás má na ty dny už nějaký program, neboť pondělí je pracovní a zároveň čarodějná noc tak uvidíme komu to vyjde. Radan K. s panem učitelem z místní školy nám budou vyprávět co zjistili při svém zájmovém bádání o legionářích. Hodí se to v tomto roce, kdysi připomínáme 100 let naší Československé republiky.
..........Je ovšem potřeba občas se odtrhnout od tohoto venkovského života a doplnit to také městskými radovánkami. Tak jsem byla na krásné vernisáži obrazů našich přátel Jindřišky a Ládi K. ve Faustově domě. Příjemná skupina lidí, ve vyšším věku, kolem 80 let, kteří jsou tak činorodí, že jim může mnohý mladý závidět. Malují, učí se jazyky, chodí do university 3.věku, cestují, co jim zdraví dovolí a sdílejí spolu poklidný tvůrčí způsob života. Krásně jsme si spolu zazpívali české písničky při doprovodu klavíru jenoho z nich.
..........Večer nato jsme měli posezení u našeho kulatého stolu a po organizačních záležitostech týkajících se našeho sdružení jsme si popovídali o současném stavu naší společnosti. To bývá často spouštěcím momentem rozladěnosti mezi lidmi, rozepří a nedorozumění. V naší malé společnosti tomu tak nebylo. Vzali jsme na vědomí poznání k němuž došla naše přítelkyně Míca. A protože ji známe jakou moudrou, zkoumající a poctivě hledající krásnou bytost těšíme se, že dojde ke správnému poznání skutečnosti. Protože pravdu má každý tu svoji. Dívat se na svět kolem nás je potřeba, s odstupem a z historického hlediska se všechny věci postupně propojují a stávají se čitelnými. Já jsem si postupně došla k souznění s přírodními, univerzálními zákony, starého čínského mistra Lao ´C, které jsem četla jako poesii v době svého mládí a teď se k němu vracím a ponekud více mu rozumím.
..........."Tao je filosofie přírody, život, oproštěný od formalit a zásahu zvenčí od prachu a marnosti světa. Nepřetržitě a bez ustání trvá a působí bez úsilí. proto moudrý jedná aniž zasahuje, poučuje aniž mluví.
...........Hrnčíř roztáčí kruh a tvoří nádobu, ale jenom to nic uvnitř nádoby dává její účel a smysl. Stavitel staví dům a jenom to nic uvnitř domu dává jeho účel a smysl...........
..........Celek je víc než součet jednotlivých částí. Jednotlivé části netvoří vůz, je třeba řád.
..........Moudrý se oprošťuje od věcí tohoto světa, naplňuje se tím, že splývá s přírodou. Činí v sobě prázdno.
..........Dobrý se spokojuje s dosažením výsledku a neodvažuje se uplatňovat násilí. Dosáhl li výsledku nebude se chvástat, nebude se vynášet, nebude se zpupně chovat, neboť došel výsledku, protože nemohl jinak. Výsledku se nesmí dosahovat násilím, to je proti Tao, neboť co je příliš silné, začne upadat a chátrat a zaniká.
..........Kdo zná druhé je chytrý,kdo zná sebe je moudrý. Kdo přemáhá druhé je silný, kdo přemáhá sebe je mocný.Kdo se umí spokojit má bojovnost, kdo dovede vytrvat má vůli.
..........Kdo zná mít dost je bohatý..........
..........Nevynášejte vznešené a lidé se nebudou svářit.Nevychvalujte těžko dostupné a lidé nebudou krást. Nevystavujte žádoucí a lidská srdce nebudou rozjitřena.
..........Není většího zločinu, než povolovat vášním. Není většího neštěstí, než neznat míru. Není větší pohromy než bažit po zisku.
..........Kdokoli se chce zmocnit světa a zacházet s ním, ten, jak jsem viděl ztroskotá, neboť svět je posvátná nádoba se kterou nelze zacházet, zničí ji. Kdokoli si ji chce přisvojit, ztratí ji.
..........Kdo vystupuje na špičky nemůže pevně stát. Kdo kráčí strojeně nemůže dlouho jít. Kdo se vystavuje na odiv, nemůže dlouho zářit............ Kdo se vyvyšuje, nemůže vynikat.
..........Zlo je nedostatek dobrého, silné je nedostatek poddajného, skrze Tao neúplné dojde úplnosti.
..........Dobro je ctnost jež nemá důvod. Dobro je ctnost bez účelu.
..........Co je neúplné, dojde úplnosti, co je křivé bude narovnáno, co je vyhloubené, bude naplněno, co je vetché, bude obnoveno, kdo žádá málo, obdrží mnoho, kdo žádá mnoho, sejde na scestí.
..........K dobrému jsem dobrý, k nedobrému jsem také dobrý, tak šířím dobro. K věrnému jsem věrný, k nevěrnému jsem také věrný, tak prosazuji věrnost.
..........Proto ten kdo koná dobro je nedobrému učitelem, ten, kdo nekoná dobro je dobrému cenným materiálem........
..........To je proč moudrý vždy dobrotivě pomáhá lidem a nikoho nezavrhuje
..........Kdo vyniká v zacházení s lidmi, dovede se ponížit. To se nazývá ctnost smířlivosti, tomu se říká schopnost zacházet s lidmi.
..........Nahlížej v malém velké, v nepočetném mnohé, oplácej křivdu ctností, připravuj obtížné, dokud je snadné, prováděj velké, dokud je nepatrné.
..........Kdo je schopen zakalené klidem vyčistit a postupně vyjasnit? Kdo je schopen klidné pohybem vzpružit a postupně oživit?
..........Proto moudrý jedná aniž zasahuje, poučuje aniž mluví.
..........Vytváří aniž co vlastní, působí aniž na čemn závisí, dovršuje aniž na čem lpí. Právě proto, že na ničem neulpívá, nic ho neopouští.
..........Kdo v sobě chrání toto Tao nedychtí být naplňován. Právě proto, že není přeplněn, může se spotřebovávat aniž potřebuje obnovy.
......... Tao vede k stálému trvání. Pak zánik těla není hrozbou.
..........Mám velké soužení, protože mám tělo. Kdybych neměl tělo, jaké soužení bych mohl mít?
..........Slyší li učený mluvit o Tao snaží se je ze všech sil následovat, slyší li vzdělanec mluvit o Tao občas je zachová, občas o ně nedbá. Slyší li nevzdělanec mluvit o Tao dá se do hlasitého smíchu. Kdyby nebylo vysmíváno, nebylo by to Tao. Tao ve své prostotě zdá se podružné."

........Tak to jsou staří Číňané. Nedavno byl v televizi pořad o Číně, ale začínali Konfuciem. Starého mistra Lao´C zcela vynechali. A přitom přes celá tisíciletí k nám mluví verše :
.........Ranní houby nikdy nepochopí jak krásné je novoluní.
.........Studniční žábě o moři nevykládej, o ledu mlč před letním hmyzem.
.........Omezenému vzdělanci věci nevypravuj, o kterých jeho učitel nikdy nemluvil.

a také : Doba špinavá, čistoty v ní není, o křídlech vážky láři lžou, že neskonale težká jsou.
..........Temné hory světlými nazývají, lháře, pomlouvače vysoko vyzdvihují,
..........moudré, ušlechtilé blátem potahují.
..........Mám tolik riskovat poctivou řečí, nebo se přizpůsobit, život si zpříjemnit?
..........Mám zůstat čistý a rovný, nebo jak líčidlo kluzkým se stát?
..........Se žlutým jeřábem letět smrti vstříc? Nebo s vrabci se o zrní rvát?
..........Co odvrhnout, za čím se dát?

a též : Mluvíš-li pravdu, měj koně u vrat a jednu nohu v třmenu.

..........Já jsem si postupně došla k poznání, že tyto vesmírné zákony působí, jen je třeba být pozorný k náhodám, prvním nápadům, instinktivním pohnutím a uvědomovat si tuto skutečnost. Mnozí z těch, kdo vedou tuto společnost k postupnému uvykání na touhu po majetku a vládě nad lidmi, násilí až k válkám, nejsou šťastni a dříve nebo později jsou dostiženi oním působením, kdy se jim rozpadnou rodiny, stratí zdraví, upadnou v opovržení, či jsou dostiženi mnoha jinými pokyny aby si uvědomili že nedělají dobro.
Lidské společenství postupně dochází k tomu, že je třeba si toto uvědomit, nebo hrozí zkáza ať už válkou, přírodní katastrofou, nebo jiným způsobem. Čás lidí došla ve své vnitřní devastaci tak daleko, že berou drogy, neváží si života svého ani jiných lidí, ničí přírodu a vedou lidi k násilí a válkám. Je to spoluzpůsobeno sdělovacími prostředky, které předvádějí obrazy spotřebního šílenství, kultu zábavy za každou cenu až do ohrožení sama sebe, násilí a brutality všeho druhu, výchova k válkám a většinové pořady v televizi jsou kriminálky, soudní případy, dramata, westerny, horory, nervydásající filmy nebo pořady o Hitlerovi, pod čarou zaměřenými na válku. O plytkých seriálech a celkovém úpadku kultury ani nemluvím.
.........Pozitivní vedení lidí k sebevyjádření užitečnou prací, představování ušlechtilých lidí a jejich díla, moudrost, laskavost a lidství, humor a vedení k soužití v pohodě není znatelné ve veřejných sdělovadlech. A tak se lidé postupně přizpůsobují době, každý podle své povahy. Násilí a rozložení společnosti a přivykání zlu, které je neustále představováno vede k napodobování.
.........Takové doby se opakují a už z historie bychom si měli uvědomit další vývoj, pokud se to nezmění. Už ze starého Říma to bylo obdobné a je možné si to připomínat. Byly pokusy řídit společnost jinak, ale nesmí se toho dosahovat násilím. Tato doba se vyznačuje tím, že si lidé mohou uvědomit tyto zákonitosti, zvlášť při rozvoji všelikých duchovních cest a směrů, náboženství a filosofií. Každá tato cesta říká buď dobrý, ale je potřeba to nejen říkat, ale i skutečně dělat. Cesta je ve změně myšlení lidí. Uvědomit si nebezpečí, a začít každý u sebe změnou. Jde to pomalu a je třeba věnovt tomu vnitřní sílu. K ovládnutí veřejného mínění dávají někteří velké prostředky a moc o to usilují. Když vedou lidi do zkázy musí být řádně omámeni. Uvědomujme si to a žijme jinak. Podle vesmírných zákonů v každodenním životě. Možná to bude těžké ale usilujme o to a ono se to najednou rozjíždí a vše do sebe zapadá a člověk pozoruje s díky, že je to skutečností a náhody, nápady, zdraví, energie - vše se spojuje a pomáhá v našem úsilí.
.........To jsem chtěla doplnit k našemu kulatému stolu, kde můžeme sdílet k čemu jsme došli a nejen to i různé jiné zajímavosti. Scházíme se tam každé třetí úterý v měsíci, ale v květnu to s ohledem na sváteční dny, bude posunuto až na 22.5.2018.
.........To je takové zastavení v proudu činnosti, kterou se snažím zvládnout. Jak čas běží, členové našehoi sdružení nabývají let a zkušeností a a tak jsme se s naší obětavou Jindřiškou K. navštívíly naši dlouholetou členku Ivanku D., která slavila 90. narozeniny. přinesly jsme kytici, bonbonieru a krásné obrázky od Jindřišky a Ládi, které namalovali v tom svém malířekém společenství. Ivanka je stále čiperná, i když nemůže moc chodit, pogratulovaly jsme a popovídaly si. Male dvě příjemné dcery, které jsme při té příležitosti poznaly. Velká rodinná oslava byla až v neděli.
..........Po tom večeru u kulatého stolu jsem se dozvěděla že pár mých přátel, se kterými jsme kdysi úspěšně protestovali proti postavení radaru v Brdech pořádá protestní akci proti bombardování v Sýrii. A jelikož hodný soused se o naše slepice postaral o den déle, vydala jsem se tam. Byli tam a dělali na Václavském nám. co mohli. Organizátorů bylo jen pár, tak jsem trochu vypomohla u petičního stánku. Lidé jsou mezi sebou v rozepřích - a přece když jsme se spojili, dosahli jsme svého. Rozhádat lidi a vládnout. Tisíciletá chytrost a stále funguje. Přítomných bylo a kolem 4OO a uslyšeli od řečníků co kdo věděl o těch událostech tam. Lékař z nemocnice, kde se to odehrávalo to celé prohlásil za podvod. Říkal, že k nim do nemocnice vběhli vojáci v bílých přilbách, vytahovali jim pacienty z postelí, polévali je vodou, div je neutopili a celé si to natáčeli. Přitom na sobě neměli ochrané prvky, které by měli mít, kdyby se vypravili do chemickým jedem zasaženého místa. Něco tak průhledného už může uvěřit jen utlumená pozornost lidí, vystavených neustálým mámením našich televizí.
.........Po návratu na statek jsem poněkud znervózněla z toho co tu je práce a jak ten čas letí když je teplo. Rozkvétá to tu nádherně a prosím vesmírnou moudrost aby mi dala dost síly, nebo nějakého pomocníka, který by to semnou zkusil dohonit. Necítila jsem se plna energie jako vždy a tak mne syn Míša s vnoučaty vzal s sebou do Františkových lázní, kde pobývá moje snacha Martina po překonání onkologického problému. Procházeli jsme po parcích a užívali si kulinárních kratochvílí a popíjeli léčivou vodu. Zvláštní způsob života, ale pro mne to bylo docela únavné. Obvykle jsem neposedná a musím pořád něco tvořit. Energie mi to nepřidalo ale po návratu na statek objevil se pomocník o kterého jsem prosila. Na Petřín s námi měla jet ještě Romana a Agi ze Žatce a ono jim to nevyšlo. Podařilo se, že se přijely podívat k nám jak to tu vedeu.
Romana byla tak hodná a pomohla mi se zkrocením malinové džungle, ze které jsme utvořily zajímavé bludiště, kterým se dá procházet a případně trhat plody, až se rostliny vzpamatují z našeho zásahu. Také zde je vidět, že bez usměrňování to vedlo k tomu, ze přestaly plodit a překážely jedna druhé až přišel silnější zásah. Podepřené, zastlané pokosenou travou a zalité vypadaly mnohem spokojeněji.
.........Stále jsem se cítila unavena a po každém jídle, které výborně vaří můj manžel, ( ovšem převážně maso a smažené ), jsem musela odpočívat a dokonce spát, jak mne to vyčerpalo. Došlo mi, že bych s tím měla něco udělat a tak jsem si po dlouhé době udělala půst a pila 24 hod. jen diamantovou vodu. Moc mi to prospělo a jdu do dalších dní s novou energií. Je třeba střídmost i v tom jídle se obracet víc k přírodě, zvláště když v ní žijeme. Konečně se mi podařilo zasít převážné množství zeleniny, zítra to dodělám.
........Poslední akce tohoto měsíce bylo být přítomen při stavění májky v naší vedlejší vesnici. Pozvala jsem všech 15 lidí - přátel statku ale každý má už své rituály poslední dubnové noci a tak se ohlásili ze všech pouze Irenka a Radan. Měli jsme tedy být čtyři - spolu se mnou a mým mužem. Po příchodu na místo stavění májky jsem dostala zprávu, že autobus z Prahy s našimi přáteli stojí v koloně po nějaké autonehodě. Tudíž nestihli přípoj, kterou se k nám měli dopravit. Další náhoda byla, že náš milý soused, Miloš, který se mi stará o slepice, je zrovna ve městě, kde měli přestupovat a byl tak hodný, že je nabral a přivezl k nám. Z povídání s panem učitelem tedy sešlo, omluvila jsem se mu a vynahradili jsme si to vyprávěním Radana o legionářské tématice. Poseděli jsme spolu se sousedy u opékaného masíčka, které přivezl Radan a spoustě zeleniny, od Irenky. Chleba, pivo i víno jsme dodali. S Irenkou jsme pozorovali měsíc v úplňku, na který nás upozornila. Před spaním jsem jim přečetla povídání o Žluté růži od Mícy. Po 23.hod. byli uloženi do postýlek po příjemném večeru. Zítra oslavíme první máj malým rituálem a prací v přírodě. V naší zahradě tak osvěžíme mysl i tělo a uděláme něco pro zušlechtění tohoto krásného kousku české země. Přeji všem klid a mír.
.........................................................................................Pavla G. Picková