Prosinec 2018

Prosinec 2018

16. prosince 2018 v 12:51 | Pavla G. Picková
Moji milí přátelé,
v listopadu se mi nepodařilo dostat do blogu, neb to po mně chtělo nějaké osobní údaje, tak jsem vyčkala na syna Jiřího aby mi s tím pomohl a podařilo se. Také jsem poněkud tápala, je-li to moje povídání k něčemu dobré, a zda to někdo vůbec čte. Říkala jsem si, že sázet a plít v této době nelze a moje duchovní pochody nemusí třeba nikoho zajímat, tak že si dám do jara pauzu. Na našem Adventním odpoledni mi však pár lidí řeklo, že to čtou a dokonce že je to nepobuřuje. Tak si dnes dovolím víc. Je 15.12.2018 a já se odeberu na čas do Prahy, od počitače a nechám usedlost na starost milému sousedovi Milošovi. Bude sypat slepicím zrní, dolévat stále mrznoucí vodu a odpadky z kuchyně jim zpestřovat stravu. Tak vám popíšu co mi jde hlavou když se dívám na svět kolem sebe. Pozoruji zákony přírody a vnímám pocity lidí a jejich cesty. Zatím jsem si došla k těmto myšlenkám...
........Žijeme v poučné době. Za posledních cca 100 let si generace co byla před námi ( a dlouhověkost u některých lidí je pozoruhodná) prošla složitým obdobím.
........Byly dvě světové války, a zvláště v naší České kotlině se to vařilo dost husté. Náš národ si za tu dobu užil své a vzal si z toho poučení. Měl být zcela vymazán a vyhuben a nedošlo k tomu jen pozoruhodným postupem východních "prosťáčků" kteří zvítězili nad technicky a ekonomicky silnějším protějškem. Přinášeli s sebou novou víru bez Boha.
........Tak se u nás udělal pokus o novou, spravedlivou společnost na sociálním základě s tím, že nejmoudřejší hlavy tohoto hnutí byly vyvražděny fašisty a zůstaly jen žaludky a sem tam někdo kdo se opravdu snažil. Bylo to komunistické hnutí, ale dosahlo se sotva sociálního státu a ke komunistickým ideím to bylo daleko. Přesto byl vystavěn slušný životní základ a byla to doba tvoření v míru a určitém klidu.
........Po válce, kdy lidský život neměl tu cenu, jak to vidíme dnes a způsoby vládnutí nebyly ideální, a ukažte mi ideální zřízení kdekoli v dějinách nebo v současnosti. Je nám neustále předkládáno, co se udělalo zlého. Ale udělalo se i dobrého, o čemž se dnes cíleně nemluví. Je potřeba si to otevřeně přiznat. Podívat se na to bez zášti a s odstupem zmoudření. A jako po každé v historii se k tomu hnutí přidali i lidé chtiví moci a bohatství, kteří zneužívali systém pro svoje cíle. A takoví jsou zde zase. To jsou stále lidé, kteří neumějí čerpat energii z Vesmíru a ze Země ale čerpají ji z jiných lidí, náhražkou za moc a bohatství, což má na ně duchovně destruktvivní vliv a vede je ke zločinům a válkám.
........To se dělo v historii stále, opakovaně a je to stejné i nyní. Přes dva tisíce let zde máme křesťanské učení. Nezabiješ, nepokradeš, miluj bližního svého..... Ježíš Kristus narozený ve chlévě v chudobě....To byla cesta pro lidstvo. A co s tím lidsvtvo udělalo? Ti dole podle toho měli žít a ti nahoře a církev si z toho udělali pěkný oládací nástroj. Stále stejná slova, ale žít podle toho není ani teď po tolika letech skutečností.
..........Po těch dvou válkách, i těch předchozích, vedených ve jménu Boha, či jakoby s jeho souhlasem, kterým se všichni zaštitovali, se tu objevili lidé, kteří se dohodli, že to budou dělat jinak. Že si udělají jiný svět, bez Boha ale se sociální spravedlností a v míru. Ale při popření vyšší, Vesmírné moudrosti, nazývané Universem, Bohem, či různými jinými jmény, to nemělo podporu a tudíž ani trvání. Byly tu politické zvraty cca po 20 etech, kdy každý byl zaměřen proti tomu co bylo před tím s bouráním soch a stavěním jiných, potlačování jedněch a upřednostňování druhých. To má sloužit k pochopení abychom se toho vyvarovali a ne ke zlobě, nenávisti a opakování těchto vzorců, které odsuzujeme.
.........My už snad víme, že není třeba přít se mezi sebou který Bůh je ten pravý, protože jsou to tváře jedné a téže Veličiny, která má mnoho podob aby jí porozuměli lidé v různých koutech světa s různým stupněm vývoje, nebo zaměření. V době internetu si tu Vesmírnou moudrost lze představit jako Úžasný, moudrý, spravedlivý a trpělivý internet se smyslem pro humor, který nás vede na cestě životem k poznání zákonitostí, které bychom se měli naučit alespoň na své úrovni dodržovat a ctít. Heslem k tomuto Internetu je láska. Ale skutečně žitá, ne jen v rituálech omílaná a neuskutečňovaná. A vede nás prostřednictvím lidí, kteří k nám přicházejí, náhod, nápadů, které přicházejí k ránu, prožitků a pochopení dějů, kterými nás provádí. Jen je potřeba být pozorný, všímat si toho a popřemýšlet o tom. Bylo to překryto a zapomínáno, ale prostřednictvím osvícených lidí je nám to opět připomínáno.
........Měli jsme další příležitost když přišli lidé s hesly Nejsme jako oni, Pravda a láska ... a co vidíme kolem sebe není ani pravda ani láska a nejsou skutečně jako oni ani po té sociální stránce, kdy po ulicích mrznou bezdomovci, statisíce lidí je v dluhové pasti, jiní se štvou do zhroucení, jak se honí za penězi, psychická onemocnění a sebevraždy jsou tutlanou skutečností, války se přenesly do měst, lidský život má cenu zábavy pro zdrogované týpky, které znají jen svou svobodu a zábavu, nebo pro novodobé nájezdníky, kteří řišli dorazit tento prohnilý svět a sami vyhnáni válkou ve svých zemí cestu umírají na moři, nebo hlady za pochodu za vidinou lepšího života. A když tam dorazí a vidí tu duchovní bídu a marazmus, mstí se každý po svém na lidech kolem sebe, beze smyslu.
........Je potřeba si to přiznat a postavit se tomu čelem. Podívat se na to co zůstalo dobré - na lidi, kteří si to uvědomují, kteří se snaží dělat něco proto aby to tak nebylo. V těchto těžkých dobách, (kdy se nám lže jak se máme úžasně) stále ještě jsou ti co dokáží myslit vlastní hlavou a nemají zavřené oči. Hledají cesty jak by mohli postupně vyčistit a pomoci něčemu alespoň kolem sebe. Každý něco umíme, něčím bychom mohli být prospěšní, zatím lidem kolem sebe, v rodině a přátelům a nabízet to dál. Někdo se zasazuje o mír, přispívá na potřebné, pomáhá seniorům, někdo postiženým, jiný se věnuje hudbě pro lidi, připomíná historii, pojmy jako vlastenectví, ohleduplnost k přírodě, věnuje se dětem aby neseděli jen u her na počítačích, a dál každý koho naopadne dělat něco smysluplného.
........Každý podle svých sil a možností by se měl zamyslet a začít u sebe. Věří-li v Boha, či cokoli co nás přesahuje, zkusit cítit lásku k lidem opravdu poctivě. Jak může člověk věřící cítit zlobu proti někomu, jenom proto, že je jiný, má jiný názor na něco kolem nás? Jak může vypustit ze sebe bez začervenání zlobné slůvko, čin. Jak může uvnitř cítit nenávist k nějakému člověku, kterého ani pořádně nezná, či k nějaké skupině lidí - dříve nevěřícím, pak Židům, bezpartijním, socanům, komoušům, cikánům, Okamurovcům, členům takové, či onaké strany - všude se najdou dobří i špatní lidé, nelze stále jen bezhlavě útočit na ty na které je ukázáno někým, že jsou nepřátelé.
.......Každý máme svou cestu životem. Reinkarnovali jsme se do nějaké doby, nějakým rodičům. Ti nás vychovávali po svém a často jsme s nimi nesouhlasili abychom po čase zjistili, že měli kus pravdy. Po cestě životem si sbíráme prožitky a zkušenosti a docházíme k různým názorům a máme nyní svobodu je vyslovit a porovnat s názory a zkušenostmi dalších lidí.
Měli bychom být moudřejší o další život. Jak jdou léta už toho tolik nemůžeme, ale dokážeme si najít své místo, kde budeme užiteční.
........Já mám svůj vysněný kousek země, a přístřeší, kam si mohu zvát ty, které ke mně jsou posláni Náhodou. Jsou to lidé, kteří mají kus života za sebou a třeba ještě něco hledají - čím přispět k tomu aby bylo lépe, být užitečný, předat své vědomosti, podělit se o duchovní cestu, kterou prošli, poskytnout ji těm, kteří jsou na začátku, najít někoho, kdo jim naslouchá, přátele a možná i víc. Já dávám jen prostor a vstřícnost, ostatní si tvoří sami a nemají to lehké. Každý si v sobě nosí své bolesti, zklamání, zkušenosti, navrch kůrku ze sebevědomí a skepse. Ale možnost pracovat do hmoty a tvořit něco co zůstává a k čemu se mohou vracet jim připomíná dávnou lidskou dovednost tvořit a užívat plodů své práce. Podělit se o ně s dalšími a prožívat souznění...
.........A tak vám posílám pozdravení a přání abyste si toto vše uvědomovali, procítili a zamysleli se čím můžete přispět vy dění kolem sebe. Moře je nečisté, ale je tvořeno kapkami. Každý jsme kapka a bude-li více čistých kapek, bude čisté i moře. Říká se, že žijeme na sklonku naší civilizace. Zkusme to změnit, proto tu ještě jsme a usilujeme o to.
......... Objímám všechny - rok 2019 má být změnou a uvědoměním, obratem k lásce a pochopení a záchranou.
Pavla G. Picková